44. Sjukdomar ska behandlas med motsatser

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/47)

3 – Saker och ting ska behandlas med deras motsatser. Det är en allom bekant regel inom medicin. Värme ska behandlas med kyla. Till och med feber ska behandlas med nedkylning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Febern hör till helvetets vidd. Kyl därför ner den med vatten.”1

Feber är värme och ska svalkas med vatten. Det kan modern läkekonst intyga. Numera behandlar de febersjuka patienter i luftkonditionerade rum.

1al-Bukhârî (3088) och Muslim (2209).