44. Lydnad till makthavarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Ledarna och de troendes ledare skall lyssnas på och lydas oavsett om de är fromma eller syndiga. Den som tar sig an kalifatet, enar människorna kring sig och godkänns av dem och den som tar makten över dem med våld så att han blir en kalif kallas för de troendes ledare.”

FÖRKLARING

De troendes ledare skall lyssnas på och lydas oavsett om han är from eller syndig. Det gäller både personen som samfundet enas om så att han blir kalif och personen som tar till sig makten med våld, gör uppror mot den tidigare ledaren, störtar honom och sedan etablerar ett land. Det är inte tillåtet att göra uppror mot dem. Om du skall revoltera mot honom varje gång hamnar samfundet i eviga stridigheter. I princip är det inte tillåtet att göra uppror. Om Allâh låter en person revoltera mot ledaren och störta honom och grunda ett nytt land, är muslimerna ålagda att stanna vid den gränsen och underordna sig den nye ledaren som tog makten via militärkupp. Oavsett om den nye ledaren har fått sin post via val, samråd eller militärkupp och besitter makt och styrka, så är det obligatoriskt att underordna sig honom och skona muslimernas liv. Oavsett om han är from eller syndig så måste han lydas.

Titta hur Imâm Ahmad, al-Bukhârî och alla andra islams imamer ansåg lydnad till makthavaren utgöra en av islams grunder utan hänsyn till om han är from eller syndig.

Khawâridj, Râfidhah och andra kan hålla med om han är from och kanske inte. Enligt Râfidhah var varken Abû Bakr eller ´Umar fromma. Enligt Khawâridj var ´Alî inte from. Överlag är de överensstämmande om han är from. De tycker dock annorlunda om han är syndig. Det är inte tillåtet att göra uppror mot en orättvis, orättfärdig och syndig kalif under några som helst omständigheter så länge han är muslim. Det finns många hadîther om det däribland:

”Vi lovade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetslöftet om att lyssna och lyda inom det vi finner lätt och svårt, tycker om och föraktar, ser hur andra prioriteras före oss och att inte tvista med dess innehavare förrän ni ser en klar otro.”1

1Muslim (1709).