44. Inga nyheter med Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 109

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”1

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Om någon hädar tron skall alla hans strävanden gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare.”2

Detta är muslimerna enade om. Men avgudadyrkarna förstår inte. Grav- och helgondyrkarna är blinda och lever i ett mörker. Allt detta förklarade Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) för de människor som opponerade sig mot honom och anklagade honom för att beskylla muslimerna för otro och frambringa en ny religion. Det bevisar deras ignorans, villfarelse och knappa insikt. Han frambringade inte alls någon ny religion. Han frambringade bara det Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och det följeslagarna och efterföljarna följde – må Allâh benåda honom och belöna honom väl!

16:88

25:5