44. Imamen som läser fel skall korrigeras

Om imamen skulle läsa fel, så har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrivit att de bedjande korrigerar honom. En gång när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad med människorna läste han fel. Efter bönen sade han till Ubayy:

”Bad du med oss?” Han sade: ”Ja.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Varför korrigerade du inte mig?”1

1Abû Dâwûd, Ibn Hibbân, at-Tabarânî, Ibn ´Asâkir (2/296/2) och adh-Dhiyâ’ i ”al-Mukhtârah” med en autentisk berättarkedja.