44. Gravbesöket skall gagna den levande och döde

Det är rekommenderat att besöka gravar. De påminner de levande om nästa liv och glädjer de döda när de levande läser Qur’ânen för dem, ber om förlåtelse för dem, ber för dem, skänker välgörenhet för dem och så vidare. Gravbesöket gagnar nämligen såväl de levande som de döda. Den levande påminns som sagt om livet efter detta och döden. När han blir påmind om lite av det som finns i nästa liv, ser han stort på det. När han blir påmind om mycket av det som finns i detta liv, ser han ned på det. Han läser verser som handlar om tålamodet och att det här livet snart är över:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

”Är det inte tid att de troende ödmjukar sig i sina hjärtan inför Allâh och den sanning som har uppenbarats, så att de inte blir som de som förr fick del av uppenbarelsen, men vars hjärtan med tiden hårdnade tills de – många av dem – återföll i trots och olydnad?”1

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

”Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?”2

al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog mig i axeln och sade: ”Var i det här livet som om du är en främling eller på resande fot.”

Ibn ´Umar brukade säga:

”Om du går kvällen till mötes skall du inte vänta på morgonen. Om du går morgonen till mötes skall du inte vänta på kvällen. Ta från din hälsa och ge det till din sjukdom och ta från ditt liv och ge det till din död.”

Om han tänker på det kommer han att ödmjuka sig och sluta synda. Han kommer att påminna sig om nära och kära som har gått bort. Detta är det gagnande besöket och inte det som dagens okunniga människor gör med sina innoverade gravbesök på torsdagarna och lördagarna och kvinnor som förskönar sig och går och sätter sig på gravarna. Abû Dâwûd rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att någon av er sätter sig på glödande kol så att det bränner upp kläderna och når huden är bättre för er än att ni sitter på gravarna.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Sitt inte på gravarna och be inte mot dem.”

De lärda har dock delade åsikter om vad som menas med att inte sitta på gravarna. De flesta anser att det betyder den vanliga och kända sittningen. Mâlik sade att det betyder att man inte får utföra naturliga behov på dem. Han rapporterade i sin ”al-Muwattâ’” att ´Alî brukade ligga tillbakalutad mot gravarna, att Ibn ´Umar brukade sitta på gravarna och att ´Uthmân bin Hukaym sade:

”Khâridjah bin Zayd tog mig i handen och satte mig ned på en grav och sade att hans farbror Zayd bin Thâbit sade: ”Det är endast föraktfullt för den som utför naturliga behov på dem.”

157:16

223:115