44. Ett absolut herravälde

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han har rest Sig över tronen och omfattat herraväldet.

FÖRKLARING

Resningen över tronen har nämnts sju gånger i Qur’ânen, bland annat i kapitlet ”al-A´râf”.

Herraväldet är enbart Hans. Han (ta´âlâ) sade:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Väldig Han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt!”1

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”Fri från brister är Han som har herraväldet över allt i Sin hand! Till Honom skall ni föras åter.”2

Hela herraväldet är Allâhs (djalla wa ´alâ). Skapelsen kan visserligen äga något litet för att sedan förlora det. Han (ta´âlâ) sade:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Säg: ”Allâh, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.”3

Jordelivets kungar besitter herravälde eftersom Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har låtit dem göra det. Därefter tar Han herraväldet från dem via bortgång eller kupp. Det är bara Allâh som besitter det oinskränkta och absoluta herraväldet. Hans herravälde skall vare sig avta eller försvinna.

167:1

236:83

33:26