44. Erinran i samband med beskådning av en prövad människa

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 112

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

182 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ser en prövad person och säger:

الْحَمْدُ الله الَّذِي عافاني مِمَّا ابْتَلاك به وفَضَّلني على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

”Lov och pris tillkommer Allâh som har skonat mig från det som Han har prövat dig med och verkligen förärat Sig över mig framför många andra som Han har skapat.”

kommer inte att drabbas av den prövningen.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

“Hadîthen är god.”

1Det stämmer.