44. Den kloke och tålamodet med svårigheterna

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första Allâh skapade var pennan. Därefter befallde Han den att skriva ned allt som skulle ske fram till Domedagen.”

2 – Den kloke är ålagd att vara övertygad om att allting har bestämts. Det finns det som kommer att ske oundvikligt. Det som inte kommer att ske är omöjligt för skapelserna att få fram.

3 – Om en person skulle drabbas av en olycka måste han ta på sig två plagg; tålamodet och nöjet. I detta fall får han den fullkomliga belöningen. Hur många olyckor har inte varit fruktansvärt svåra att undkomma för att sedan bli underlättade på ett ögonblick?

4 – Abûl-Hadjdjâdj al-Azdî sade:

”Vi frågade Salmân om betydelsen av tron på ödet. Han svarade: ”När tjänaren vet att det som har drabbat honom inte har kunnat missa honom och det som har missat honom inte har kunnat drabba honom.”

5 – ´Abdul-Wâhid bin Zayd sade:

”Jag sade till al-Hasan al-Basrî: ”Varifrån kommer denna karaktär ?” Han svarade: ”Från bristen på nöjet med Allâh.” Jag sade: ”Varifrån kommer bristen på nöjet med Allâh?” Han svarade: ”Från bristen på kunskap om Allâh.”

6 – Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Jag hörde en konvertit säga: ”Allâh uppenbarade för Dâwûd: ”Dâwûd! Härda med svårigheterna så kommer du att få Min hjälp.”

7 – ´Abdul-Wâhid bin Zayd sade:

”Jag vill inte att någon handling skall komma före tålamodet bortsett från nöjet. Jag känner inte till att det finns något som är ädlare och noblare än nöjet. Nöjet är kronan på kärleken till Allâh.”

8 – Tålamodet håller ihop allting. Tålamodet är beslutsamhetens pelare och intellektets stöd. Tålamodet sår godhet och är en lösning till den som saknar lösning.

9 – Maymûn bin Mahrân sade:

”Ingen tjänare, profet som icke-profet, uppnår något gott utan tålamod.”

10 – Tålamodet kan delas upp i tre typer; tålamod med synderna, tålamod med de goda handlingarna och tålamod med svårigheterna. Det bästa tålamodet är tålamodet med synderna. Den kloke skall ordna sina tre tillstånd med tålamod så att han kan vara nöjd med Allâh (djalla wa ´alâ) under svåra och lätta förhållanden. Jag ber Allâh om att komma upp till den nivån.

11 – Thâbit al-Bunânî sade:

”Silah bin Ushaym var ute i strid med sin son. Han sade till honom: ”Käre son! Gå fram och strid så att du kan stupa så att jag kan räkna med belöning för mitt tålamod. Han gjorde så och stred till dess att han stupade. Därefter gick hans fader fram och stupade. När kvinnorna hade samlats sade hans fru Mu´âdhah al-´Adhriyyah: ”Om ni har kommit för att gratulera mig är ni välkomna. Om ni har kommit för något annat syfte får ni gå härifrån.”