44. Bevis för Allâhs fingrar 3

44 – Abû Hafs ´Umar bin Ahmad bin ´Alî ad-Darbî berättade för oss: Muhammad bin ´Uthmân bin Karâmah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss, från al-A´mash, från Yazîd ar-Raqqâshî, från Anas bin Mâlik som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ofta: ”Allâh! Stadga mitt hjärta på Din religion.” Några av hans följeslagare sade till honom: ”Allâhs sändebud! Fruktar du för oss efter att vi har trott på dig och bekräftat ditt budskap?” Han sade: ”Ja. Hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar. Han vänder på dem.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visade med sina fingrar.”