44. Alltid segrande

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 51

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Han (ta´âlâ) sade:

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

”Och Våra styrkor skall hemföra segern.”1

Allâhs styrkor är segrande med såväl argument och ord som med svärd och spjut.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) klargör att Allâhs styrkor, som för övrigt är Hans troende slavar som stödjer Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), kämpar på två sätt:

1 – Med bevis och belägg. Detta sätt riktas mot fredliga hycklare.

2 – Med svärd och spjut. Detta sätt riktas mot dem som öppet visar fientlighet till islam och hädar öppet. Allâh (´azza wa djall) sade om dessa två typer av människor:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

”Profet! Kämpa outtröttligt mot de otrogna och hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem. Elden är deras sista hemvist – detta eländiga mål!”2

De otrogna som öppet visar sin otro bekämpas först med bevis och belägg. De skall nämligen inte bekämpas förrän sanningen har klargjorts för dem. Det islamiska samfundet är skyldigt att konfrontera samtliga vapen som är riktade mot islam på bästa möjliga sätt. Om någon bekämpar islam via tankesätt och ideologier, är det obligatoriskt att blotta deras lögner med hjälp av teoretiska, rationella och föreskrivna bevis. Om någon bestrider islam via ekonomi, är det obligatoriskt att bemöta dem med samma sorts medicin om möjligt. Om någon bestrider islam i form av väpnad krigföring, är det obligatoriskt att slå tillbaka på ett motsvarande vis.

137:173

266:9