44. Ahl-us-Sunnahs övertygelse och Ahl-ul-Bid´as tvivel

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 52

Därefter förklarade författaren sig och sade:

Följaktligen kommer han att yra mellan otro och tro, bekräftelse och förnekelse, erkännelse och dementi. Han kommer att vara full av tvångstankar och vilsen, tvivlande och avvikande. Varken troende och bekräftande eller förnekande och beljugande.”

En sådan individ lider av tvångstankar och saknar övertygelse. Han saknar kunskap baserad på Qur’ânen och Sunnah. Han betvivlar det som inte får betvivlas. Tron får inte betvivlas. Allâhs besked om Hans namn och egenskaper får inte heller betvivlas. Han är varken troende och bekräftande eller förnekande och beljugande. Han är enkom förvirrad och vilsen och tvivlar på föreskriftens texter. Det är inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg handlar om sann tro, övertygad bekräftelse, korrekt och konkret vetskap och erkännande av allt som har kommit från Allâh (tabârak wa ta´âlâ) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vilsna och lustfyllda människor är emellertid fulla av tvivel, förvirring och okunskap om Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse.