44. Abû Dharrs dotters kinder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 97

2 – Abûs-Sulayl sade:

”Abû Dharrs dotter var iklädd två sträva ylleplagg och hade missfärgade kinder. I sin hand höll hon en korg. Hon ställde sig framför honom som satt tillsammans med sina vänner och sade: ”Käre fader! Jordbrukare och odlare säger att denna låghet pankar dig.” Han sade: ”Kära dotter! Ställ ned den. Lov ske Allâh att din fader äger varken guld eller silver utan att den pankar honom.”1

1Ibn Sa´d och Abû Nu´aym i ”al-Hilyah”. Dess berättarkedja är bra via andra.