43. Vilken dyrkan föreskrevs år 2?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 108-109

Fråga 43: Vilken dyrkan föreskrevs år 2?

Svar: Det året, tisdagen den 15 Sha´bân, föreskrevs böneriktningen mot Ka´bah, vilket fördömdes av judarna.

Samma år i Ramadhân föreskrevs fastan. Dessförinnan var han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålagd att fasta ´Âshûrâ’.

Det året föreskrevs också Zakât-ul-Fitr, ´Îd-bönen och årlig allmosa som flera gånger nämns i Qur’ânen tillsammans med bönen.