43. Tvivel är otro

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 108

Han (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du avgudar skall allt vad du har åstadkommit gå om intet och du skall höra till förlorarna.”1

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا

Och Vi skall se på det som de har åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.”2

Handlingar är värdelösa om de är nedsmutsade i avguderi – de blir till stoft som skingras för alla vindar:

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”3

Alltså, den människa som hamnar i verbal, praktisk eller dogmatisk otro eller tvivel, hädar. Detsamma gäller alltså tvivel. Så om en person säger att han tror att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud men tvivlar på paradiset eller på Allâhs befintlighet ovanför himlen, hädar han.

Eller om han tvivlar huruvida Allâh är ovanför tronen eller inte – han hädar eftersom han beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Eller om han tvivlar huruvida Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var profet eller inte – han hädar. Detsamma gäller om han tvivlar huruvida Nûh, Mûsâ, Hûd, ´Îsâ eller Sâlih (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) var profeter eller inte – han hädar.

Eller om han anser det vara tillåtet för honom att gifta sig med sin syster, sin dotter, sin faster eller sin moster – han hädar. Med andra ord; den som hamnar i otro och en faktor som annullerar islam hädar och förlorar alla sina handlingar inklusive sin bön, fasta och vallfärd – allt blir ogiltigt.

139:65

225:23

36:88