43. Närmare människan än hennes egen halspulsåder

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han har skapat människan och Han vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Han är närmare henne än hennes egen halspulsåder. Inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet i jordens mörker, eller det gröna eller det som vissnat, saknas, utan att det står i en klar skrift.

FÖRKLARING

Han vet vad människan tänker innan hon uttalar sig. Allâh är närmare henne än hennes egen halspulsåder. Den närheten är ingalunda beblandning. Han (subhânahu wa ta´âlâ) är nära henne med Sin kunskap. Hans närhet till slavarna är i form av omfattning och vetskap, inte beblandning.

Den klara skriften är Den bevarade tavlan. Alla tings öden är nedskrivna i den. Först visste Allâh allting, sedan skrev Han ned allt det. Tron på ödet består av fyra pelare:

1 – Allâh har alltid vetat allting med Sin eviga och ändlösa kunskap.

2 – Sedan skrev Han ned det i Den bevarade tavlan.

3 – När Han vill att något skall finnas blir det:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1

4 – Efter att Han vill något skapar och bildar Han det.

136:82