43. Mirakulös medicinvetenskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/52)

2 – Precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) framförde andlig och själslig medicin, framförde han även fysisk dito. Inte sällan nämner profetisk Sunnah såväl sjukdomar som deras respektive botemedel. Samtidigt vet vi allesammans att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var analfabet i den bemärkelse att han kunde varken skriva eller läsa. Inte heller hade han studerat medicinvetenskap. Hur erhöll han då all denna kunskap om inte via uppenbarelse? Det bevisar att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) verkligen var Allâhs sändebud. Först på senare år har forskare upptäckt gift och motgift i flugvingarna. Han var nämligen inte undervisad i sakfrågan, ty sådan kunskap var okänd på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.