43 – Kapitel 7 – Ingen skillnad mellan att tillbe statyer och döda profeter

Om han då säger: ”Dessa verser uppenbarades om dem som dyrkar statyer! Hur kan ni anse de rättfärdiga som statyer? Hur kan ni anse profeterna som statyer?”, skall du svara honom med det som har omnämnts.

 

Förklaring

Avgudarna menar att dessa verser uppenbarades om dem som dyrkar statyer, något dessa helgon inte är. Svara honom då på det föregående sättet. Den som dyrkar någon annan än Allâh, har gjort den dyrkade till en avgud. Vad är då skillnaden mellan att dyrka statyer och att dyrka profeter och helgon? Ingen av dem kan ändå inte gagna sina dyrkare.