43. Ingen uppnår följeslagarnas status

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”De som gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap, såg honom med ögonen (om det så skulle vara en stund), hörde honom och trodde på honom är bättre än efterföljarna om de så skulle göra alla goda handlingar.”

Den störste efterföljaren uppnår inte det den lägste följeslagaren uppnådde om så den förstnämnde skulle göra alla goda handlingar. Om vår välgörenhet i guld som fyller berget Uhud inte ens motsvarar en hand av deras välgörenhet, så betyder det att vi inte kan uppnå deras status om de skänker en hand. Vad skall man då säga om de skänker allt de äger? Vissa följeslagare skänkte bort allt de ägde. Andra skänkte halva sina egendomar. Somliga försåg arméer med proviant, vilket bland andra ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) gjorde. De skänkte sina egendomar för Allâhs sak. Om någon av dem skänker en dadel, en hand eller någonting annat så kan efterföljarna inte komma upp till den nivån.

Den här imamen kände följeslagarnas status. Även vi måste känna deras rang och status och veta att de är de bästa människorna efter profeterna. Mänskligheten har aldrig haft bättre människor frånsett profeterna. Det har aldrig funnits några människor med en sådan tro, övertygelse, uppriktighet och uppoffring som de. Via dem erövrade Allâh hjärtan och länder. Samfundet sken av budskapet som de förkunnade från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och deras kamp för religionen. Således har de all rätt till högaktning och respekt från oss. Jag svär vid Allâh att vi älskar och hatar på grund av dem.

Härmed säger Ahl-us-Sunnah att den som nedvärderar en enda följeslagare är en kättare. Vad skall man då säger om den som förtalar, skymfar och gör Takfîr på en följeslagare? Den som nedvärderar en enda följeslagare är en vidrig Râfidhî. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares heder skall bevaras. Det är ju en självklarhet med tanke på att Allâh var nöjd med dem, lovade dem paradiset och gav dem denna väldiga rang. Följeslagarna uppmärksammade varandra om detta. Efterföljarna visste detta. Samfundets tidiga lärda visste detta. Det är bara avskummet, ignoranterna, de vilsna och kättarna som hyser agg mot dem. Därför är hat mot Ansâr ett tecken på hyckleri medan kärlek till Ansâr ett tecken på tro. Vad skall då sägas om förhållandet till Muhâdjirûn? Kärlek till dem tyder än mer på tro medan hat mot dem tyder än mer på hyckleri. Vad skall då sägas om hatet och fientligheten inleds med Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî och deras bröder bland de största följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum)? Dessa människor anser att juden Ibn Saba’s anhängare är bättre än Abû Bakr och ´Umar. Enligt dem är juden Ibn Saba’s skola bättre än Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skola. Râfidhahs skola och Khawâridjs skola kommer från Ibn Saba’s skola. Râfidhah och Khawâridj gjorde uppror mot ´Uthmân. De är elever till Ibn Saba’. Enligt dem skolade Ibn Saba’ massor av troende medan Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skolade endast tre, fyra eller tio troende. Så säger Râfidhah.