43. Hadîthernas grad i boken ”Haqq-uz-Zawdjayn”

Här har vi tagit upp några föreskrivna råd för att bygga upp en familj och leva upp till äktenskapets rättigheter. Om makarna handlar utmed dem så kommer alla att uppleva en väldig lycka.

Jag har endast nämnt några av makarnas rättigheter. Jag har inte nämnt en hadîth utan att jag har kontrollerat dess berättarkedja och refererat till de lärdas åsikter om den. Utmed det har jag kommit fram till att hadîthen är god nog för att utgöra ett argument. Jag har alltså inte nämnt en hadîth utan att den är minst sagt god. Hadîtherna är nämligen bekräftade och berättigade, och lov och pris tillkommer Allâh, för att vi skall argumentera med dem och praktisera dem. De är trots allt vårt sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.