43. Faktorer bakom minskad tro

Tron sjunker på grund av flera anledningar:

1 – Okunnighet om Allâh (ta´âlâ) och Hans namn och egenskaper.

2 – Försummelse och nonchalering av Allâhs universella och religiösa budskap och domar. Följaktligen erövrar drifter och tvivel hjärtat varpå det antingen insjuknar eller också dör.

3 – Synder. Tron sjunker beroende på syndens sort, storlek och försummelse.

Vad gäller deras sorter och storlekar, sjunker tron mer med stora synder än med små. Tron sjunker mer vid dråp av en oskyldig människa än vid stöld. Tron sjunker mer efter två synder än efter en synd och så vidare.

Vad beträffar bagatellisering av synder, sjunker tron mer hos syndaren vars rädsla för Allâh är svag än hos personen som överlag högaktar Allâh och räds mycket för Honom men råkar trotsa Honom.

Angående dragningen till synderna, sjunker tron mer om synden utförs av en person vars dragning till synden är svag än om den utförs av någon vars dragning till synden är stark. Därför är det värre att den fattige är stolt och att den gamle horar än att den rike är stolt och att den unge horar. Hadîthen säger:

Tre personer skall Allâh inte tala med eller rena och dem väntar ett pinsamt straff: en gammal horkarl, en högfärdig fattiglapp och en man som gör Allâh till sin vara; Han köper inte utan att svära vid Honom och han säljer inte utan att svära vid Honom.”1

Han nämnde gamlingen som horar och den stolte fattiglappen, ty deras dragning till dessa synder är svag.

4 – Utebliven lydnad. Tron sjunker med utebliven lydnad. Den sjunker beroende på lydnadens vikt. Ju viktigare den uteblivna lydnaden är, desto mer sjunker tron. Tron kan också försvinna helt om exempelvis bönen uteblir.

Goda handlingar som, vid eventuellt uteblivande, reducerar tron är av två slag:

1 – Obligatoriska handlingar. Det är straffbart att utelämna dem oskäligt.

2 – Obligatoriska handlingar som utelämnas skäligt och rekommenderade handlingar. Exempel på det första fallet är kvinnans uteblivna bön under månadsperioden och exempel på det andra fallet är den uteblivna förmiddagsbönen.

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (6111). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (3072).