43. En studie om strykningens utgångspunkt när den boende blir resenär och vice versa

Den fjärde studien handlar om strykningens utgångspunkt när den boende blir resenär och vice versa.

Saken har tre scenarion:

Det första: Tillståndet ändras innan tvagningen bryts. Exempel på det är att personen tar på sig läderstrumporna i sin hemstad och börjar resa innan han bryter tvagningen eller tar på sig dem under resans gång och kommer hem innan han bryter tvagningen.

I det första exemplet stryker han i egenskap av en resenär. I ”al-Madjmû´” står det att det råder samstämmighet om det1.

I det andra exemplet skall han stryka i egenskap av en boende. Det finns inga oklarheter kring det.

Det andra: Tillståndet ändras efter att tvagningen bryts och innan strykningen. Exempel på det är att personen tar på sig läderstrumporna i sin hemstad, bryter tvagningen och börjar resa innan han stryker på dem eller tar på dem under resans gång, bryter tvagningen och kommer hem innan han stryker på dem.

I det första exemplet skall han stryka i egenskap av en resenär. Det står i ”al-Insâf”:

”Så säger rättsskolan och den åsikten har kollegorna.”2

I ”al-Furû´” har uttalandet ackompanjerats med bokstavenو som indikation på att de tre andra imamerna har samma åsikt3. Därefter sade han:

”Ahmad har också en åsikt som säger att han skall stryka i egenskap av en boende.”

I ”al-Mughnî” går det att läsa:

”Den som inte stryker förrän han påbörjar sin resa skall stryka i egenskap av en resenär. Vi känner inte till att de lärda har delade åsikter om det.”4

I det andra exemplet skall han stryka i egenskap av en boende. Jag har inte sett några delade åsikter kring det.

Det tredje: Tillståndet ändras efter den brutna tvagningen och strykningen. Exempel på det är att personen tar på sig läderstrumporna i sin hemstad, stryker på dem och börjar resa eller tar på sig dem under resan, stryker på dem och kommer hem. Här har de lärda delade åsikter.

Beträffande det första exemplet, så har den boendes tidsfrist antingen gått ut eller så varar den fortfarande. Om den har gått ut, så får han inte stryka på dem. Jag har inte sett någon meningsskiljaktighet om det frånsett vad Ibn Hazm säger i ”al-Muhallâ” och att han skall stryka i egenskap av en resenär5.

Och om tidsfristen gäller fortfarande, så har de lärda olika åsikter om det. Mâliks rättsskola, ash-Shâfi´îs rättsskola, en av Ahmads åsikter, Ishâq och en av Dâwûds åsikter säger att han skall stryka i egenskap av en boende. Abû Hanîfahs rättsskola och ath-Thawrî anser att han skall stryka i egenskap av en resenär. Det är också en av Ahmads och Dâwûds åsikter6.

I ”al-Mughnî” står det:

”al-Khallâl sade: ”Ahmad tog tillbaka sin första åsikt för den här åsikten.”7

I ”al-Insâf” står det att författaren till ”al-Fâ’iq” sade:

”Det är det senaste uttalandet och det är den valda åsikten.”8

Beträffande det andra exemplet, så har resenärens tidsfrist antingen gått ut eller också varar den fortfarande. Om den har gått ut, så får han inte stryka på dem.

Och om tidsfristen gäller fortfarande, så skall han stryka i egenskap av en boende. I ”al-Mughnî” står det:

”Den åsikten har ash-Shâfi´î och Hanafiyyah. Jag känner inte till att det finns delade åsikter om det.”9

I ”al-Furû´” har uttalandet ackompanjerats med bokstavenو som indikation på att de tre andra imamerna har samma åsikt10. Därefter sade han:

”I ”al-Mabhadj” står det: ”Han skall stryka i egenskap av en resenär om han har gjort så mer än ett dygn.”

I ”al-Muhallâ” står det:

”Han skall inleda den boendes strykning om han har strukit högst två dygn under resans gång. Men om tidsfristen gäller fortfarande så får han stryka i egenskap av en resenär.”11

1al-Madjmû´ (1/472).

2al-Insâf (1/179).

3al-Furû´ (1/168).

4al-Mughnî (1/290).

5al-Muhallâ (2/109).

6Se ”al-Madjmû´” (1/472).

7al-Mughnî (1/292).

8al-Insâf (1/178).

9al-Mughnî (1/293).

10al-Furû´ (1/168).

11al-Muhallâ (2/109).