43. Därför har Ahl-us-Sunnah rätt

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 69-70

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Lägg till det att de till och med dementerar all sorts rationalism. Enligt dem saknade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samfundet både rationell och uppenbarad vetskap om Allâh (´azza wa djall). Med det sagt har de mycket gemensamt med ateisterna. Samtliga förfelar när de beskyller sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salaf för okunnighet.

KOMMENTARER

Inte nog med att Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah förhåller sig bäst till Qur’ânen och Sunnah, de förhåller sig också bäst till korrekt rationalism. Dessa förvrängare är dels längst bort från Qur’ânen och Sunnah, dels längst bort från korrekt rationalism. De är riktiga förlorare och är varken grundade på Qur’ânen och Sunnah eller på rationalism. Däremot har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah vägletts till att acceptera sanningen i Qur’ânen och Sunnah samt korrekt rationalism och sund naturlighet som är överensstämmande med Allâhs (´azza wa djall) religion. Dessa människor är vilsna då de varken har rätt enligt korrekt rationalism eller uppenbarad vetenskap. De troende som beträder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg är vägledda eftersom de tror på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och allt autentiskt från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De har även rätt sett till den sunda naturligheten och den korrekta rationalismen. Ty enligt den föreskrivna regeln avviker inte rätt rationalism och sund naturlighet från Qur’ânen och autentisk Sunnah – de rentav går hand i hand.