43. Då vet Allâh och Hans sändebud bättre

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 44

Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâh och Hans sändebud vet bättre.”

Så sade man medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ännu var vid livet. Efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död säger man bara:

Allâh vet bättre.”

Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är numera död och tillsammans med det högsta sällskapet i efterlivet. Därför hänvisas kunskapen till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) allena. Allâh (ta´âlâ) begåvade Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en väldig kunskap och sade:

وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

Allâh har nu uppenbarat Skriften för dig, skänkt dig visdom och lärt dig vad du inte visste. Allâh har visat dig stor nåd.”1

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade på frågor medan han levde, men efter att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnat budskapet och avklarat sin uppgift, tog Allâh hans liv varvid han förflyttades till sin Herre (´azza wa djall). Därmed svarar han inte längre på frågor.

14:113