43. Bruden får servera gästerna

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 112

36 – Bruden får servera gästerna

Det är tillåtet för bruden att servera gästerna förutsatt att hon är täckt1 och inga prövningar befaras. Sahl bin Sa´d sade:

”Efter Abû Usayd as-Sâ´idîs lägring bjöd han hem profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Det var inte han som hade lagat maten eller serverat den, utan hans kvinna Umm Usayd. Natten därpå hade hon blötlagt dadlar i ett stenkärl. Efter att profeten var klar med maten tog hon det själv och lät honom dricka ur det, vilket hon gladdes över. Den dagen var det hans hustru, bruden, som serverade dem.”2

1Med det menar jag att åtta villkor uppfylls:

1 – Hela kroppen, bortsett från ansiktet och händerna, skall täckas.

2 – Klädseln skall inte vara förskönad.

3 – Klädseln skall inte vara genomskinlig.

4 – Klädseln skall inte avslöja någon av hennes former.

5 – Klädseln skall inte vara parfymerad.

6 – Klädseln skall inte vara herrkläder.

7 – Klädseln skall inte vara typisk de otrognas klädsel.

8 – Klädseln skall inte vara uppseendeväckande.

2al-Bukhârî (9/200), Muslim (6/103), Abû ´Awânah (1-2/131/8), Ibn Mâdjah (591) m fl. Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Hadîthen bevisar att det är tillåtet för hustrun att servera maken och hans gäster. Det gäller så klart om inga prövningar befaras och att hon är täckt. Hadîthen bevisar också att mannen får nyttja sin fru till liknande ändamål, att det är tillåtet att dricka på bröllop så länge det inte är rusningsdrycker och att det är tillåtet att särskilja den störste på bjudningen till skillnad från andra.”

Påståendet att detta hände innan slöjan blev obligatorisk saknar bevis. Det finns ingenting alls i hadîthen som säger att hon inte hade på sig ytterplagg så att man skall behöva säga att den är avskaffad. Än idag ser vi blyga bondkvinnor iklädda ytterplagg servera gästerna på bästa möjliga sätt. Hadîthen är alltså rådande och inte alls avskaffad. al-Bukhârî indikerade det med sin rubrik:

”Kvinnan serverar männen på bröllop på egen hand.”

Dock får vi inte glömma de angivna villkor som måste uppfyllas, vilket gör sakfrågan snarare teoretisk än praktisk. Ty merparten av dagens stadskvinnor efterlever inte föreskriftens etiketter, klädsel och blyghet.