43. Bevis för Allâhs fingrar 2

43 – al-Husayn bin Muhammad bin Sa´îd al-Mutabbaqî berättade för oss: Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Abû Ahmad az-Zubayrî berättade för oss: Sufyân sade, från al-A´mash, från Abû Sufyân, från Djâbir som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ofta: Du som vrider på hjärtan! Stadga mitt hjärta på Din religion.” Några av hans hustrur sade till honom: ”Fruktar du för oss efter att vi har trott på dig och ditt budskap?” Han svarade: ”Hjärtat är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar. Han gör såhär med dem.”

Abû Ahmad rörde på sitt finger.