43. Att tänka på innan ett namnval

Att tänka på innan ett namnval:

1 – I de kommande sidorna finns en lista på utvalda namn som är överensstämmande med Sharî´ah och språket. Även om de är få till antalet så är de välsignade.

2 – Bara för att ett namn är gammalt så behöver det inte vara bra för det. Det finns gamla namn som jag inte har nämnt eftersom deras betydelser är oacceptabla.

Det finns också namn som är gemensamma för båda könen som jag inte har nämnt frånsett namn som Asmâ’.

3 – När du namnger ett barn skall du tänka på att det passar i din familj och din kull. Följaktligen har jag lämnat vissa tillåtna namn eftersom de inte passar araberna på den Arabiska halvön.

Resultatet av opassande namn är att du ser hur de namngivna ändrar på sina namn när de blir vuxna så att de kan passa in i hemorten och stammen.

4 –När du väl har bestämt dig för exempelvis ett av namnen i listan, så skall du se till att tillämpa det på flera sätt; när du tilltalar barnet med det, ger dig ett tillnamn efter det och tillskriver det ditt eget namn.

Att ha en röd tråd i alla barns namn tyder på en storslagen smak och en vacker precision.

5 – Sist men inte minst: se till att ditt hushåll inte är tomt på ädla, storslagna och välsignade namn som ´Abdullâh, ´Abdur-Rahmân, Muhammad, Ahmad, Ibrâhîm, ´Â’ishah, Fâtimah…