43. Alla muslimers skyldighet

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns ingen bland er utan att hans Herre kommer att tala med honom utan någon medlare mellan dem.”1

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”2

Rapporterad av Abû Dâwûd och andra.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen? Morgon och afton tar jag emot uppenbarelser från Honom som är ovanför himlen.”3

”Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han känner ert tillstånd.”

Hadîthen är god och rapporteras av bland andra Abû Dâwûd.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan:

”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”4

Rapporterad av Muslim.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bästa tron är att du vet att Allâh är med dig oavsett var du är.”5

Hadîthen är god.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er ställer sig för att förrätta bönen, skall han varken spotta framför sig eller till höger om sig, ty Allâh är framför honom. I stället skall han spotta till vänster om sig eller under sin fot.”6

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Dessa hadîther tillhör de egenskapsrelaterade hadîtherna varav några redan har angivits. Författarens (rahimahullâh) syfte var att nämna exempel på egenskapsrelaterade verser och hadîther så att muslimen kan känna till meningen med dem. Han gav exempel på verser och hadîther om Allâhs namn och egenskaper. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på dem bokstavligt och framför dem ordagrant utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. De avfärdar inte dem till skillnad från Djahmiyyah och Mu´tazilah. De tolkar inte dem till skillnad från Mâturîdiyyah, Ashâ´irah och andra. De framför dem ordagrant, tror på dem och bekräftar dem. De tror på dem bokstavligt och dementerar att Allâh liknar Sin skapelse. Alltså låter Ahl-us-Sunnah bli att förneka och jämföra. Verserna och hadîtherna är bekräftade och deras innebörd är korrekt. De skall inte bemötas med jämförelse, liknelse eller förnekelse.

Bland annat sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det finns ingen bland er utan att hans Herre kommer att tala med honom utan någon medlare mellan dem.”

Det bevisar att samtalet på Domedagen är allmänt. Allâh kommer däremot att tala med de onda på ett sätt som skadar dem, ett ilsket tal. Hans tal med de goda kommer att glädja dem.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen?”

”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen.”

”Sänk ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.”

Allt det bevisar högheten.

Likaså sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i bockarnas hadîth:

”Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han känner ert tillstånd.”

Dessförinnan nämndes Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”7

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade även:

”När någon av er ställer sig för att förrätta bönen, skall han varken spotta framför sig eller till höger om sig, ty Allâh är framför honom. I stället skall han spotta till vänster om sig eller under sin fot.”

Allâh är ovanför tronen samtidigt som Han är framför den bedjande. Den är inte motsägelsefullt. Han är ju med oss var vi än befinner oss:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad ni gör.”8

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bästa tron är att du vet att Allâh är med dig oavsett var du är.”

Han är med honom med Sin kunskap. Samtidigt är Han (djalla wa ´alâ) ovanför Sina himlar med Sin essens. Han är med oss med Sin kunskap och omfattning. Han (subhânah) är ovanför tronen och alla andra skapelser och Hans kunskap är överallt; ingenting är dolt för Honom. Han är med dem som är ute på havet, med dem som är på marken och med alla andra. Ingenting är dolt för Honom. Han (djalla wa ´alâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) i grottan:

لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا

”Sörj inte – Allâh är med oss!”9

Han sade till Mûsâ och Hârûn:

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

”Ni har ingenting att frukta! Jag skall vara med er; Jag hör och ser.”10

وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Och håll stånd! Allâh är med de uthålliga.”11

Det är det särskilda sällskapet. Till det allmänna sällskapet hör:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad ni gör.”12

Muslimerna är skyldiga att veta detta och att Allâh är med Sina slavar med Sin kunskap och omfattning samt med Sina troende och gudfruktiga slavar med Sitt skydd och Sin omsorg. Samtidigt är Han ovanför tronen och alla andra skapelser:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över tronen.”

Alltså är Han (djalla wa ´alâ) ovanför himlen medan Hans (subhânahu wa ta´âlâ) kunskap är överallt. Alla muslimer som ansvarar för sina handlingar är ålagda att tro som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah om Allâhs höghet och resning över tronen och att ingenting är dolt för Honom och att Hans kunskap omfattar Hans slavar var de än befinner sig.

1al-Bukhârî (6539) och Muslim (1016).

2Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3892). Ibn Bâz sade:

”Det finns svaghet i hadîthens berättarkedja. Den rapporteras dock via en annan berättarkedja vars tillstånd jag inte känner till. Förmodligen kände Abû Dâwûd till den. I så fall är den god via andra. Annars är berättarkedjan hos Abû Dâwûd svag. Men även om den inte är bekräftad så är betydelsen korrekt. Det räcker med andra Qur’ân-verser och hadîther.” (Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah, sid. 61)

3al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).

4Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105).

5at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (8791).

6al-Bukhârî (405) och Muslim (547).

720:5

857:4

99:40

1020:46

118:46

1257:4