43. al-Qummîs tionde förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

”Och efterföljarna skall säga: ”Om vi ändå kunde finna en väg tillbaka! Då skulle vi ta avstånd från dem liksom de nu tagit avstånd från oss.” Så skall Allâh låta dem se sina handlingar [i deras rätta ljus] och de skall känna [ånger och] grämelse. Men de kan inte rädda sig undan Elden.”1

”Mansûr bin Hâzim sade: ”Jag sade till Abû ´Abdillâh:

وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

”Men de kan inte rädda sig undan Elden.”

Han sade: ”Det är ´Alîs fiender som kommer att vara i Elden i alla evigheter.”2

Han syftar på de ädla följeslagarna och framför alla Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhum). Jag svär vid Allâh att Râfidhah är ´Alîs fiender liksom de kristna är ´Îsâs fiender. ´Alî och hans bröder hade den starkaste kärleken sinsemellan. Dessa Râfidhah Bâtiniyyah är fiender till dem allihopa.

Sedan kan man undra varför inte Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fiender bland hedningarna och idoldyrkarna hotas. Det är ju dem som Allâh syftar på i versen. Men Râfidhah bryr sig inte om Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) rättigheter. Därför binder de samman allting med ´Alî och profetens familj och de gör det lögnaktigt. Profetens familj har ingenting alls att göra med dessa handlingar. De betraktar sig själva som muslimer i mängden och vet vilken status följeslagarna har varpå de högaktar dem och i synnerhet de tre kaliferna.

12:167

2Tafsîr al-Qummî.