43. al-Bayhaqîs bevislösa dementi

44 – Abû Bakr al-Bayhaqî sade:

”Angående Hans ord:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

så får de inte tolkas i form av kroppsdelar. Han (´azza wa djall) kan ju inte beskrivas med delar. Inte heller får de tolkas i form av styrka, myndighet, gåva eller kontakt. Ty i så fall finns ingen skillnad mellan Iblîs och Âdam varför hans förträfflighet rinner ut i sanden. Alltså kan de två egenskaperna endast förstås utom vidrörning.”2

45 – Vår Shaykh – må Allâh vara nöjd med honom – sade:

”al-Bayhaqîs dementi av vidrörning är bevislös. Rapporteringarna säger rena motsatsen.”

138:75

2al-Asmâ’ was-Sifât (2/127).