43. Ahl-us-Sunnah spekulerar inte

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 51-52

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

44 – Ingen får fotfäste i islam utan underkastelse och undergivenhet.

45 – Den som eftersträvar en kunskap som han saknar vetskap om och missbehagas av underkastelse, kommer till följd av det att mista ren Tawhîd, klar kännedom och sann tro. Följaktligen kommer han att yra mellan otro och tro, bekräftelse och förnekelse, erkännelse och dementi. Han kommer att vara full av tvångstankar och vilsen, tvivlande och avvikande. Varken troende och bekräftande eller förnekande och beljugande.

FÖRKLARING

Med andra ord spekulerar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah inte i sådant som de saknar kunskap om. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

”Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet.”1

De talar inte om frågor som de inte finner i Qur’ânen och Sunnah och religiösa domar. De följer texterna; när de vet talar de och när de inte vet tiger de och frågar någon som vet. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

”Men över alla som äger kunskap står En som äger all kunskap.” 2

Författaren klargjorde hur farligt det är att spekulera i okändheter. En sådan företeelse kan få en individ att berövas på Tawhîd som tillkommer Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Spekulanten kan också mista sann vetskap som han annars gagnas av och belönas för. Den som talar okunnigt om Allâh och tolkar felaktigt kommer att yra mellan otro och tro – han är vare sig otrogen till fullo eller sann troende. Han kommer att yra mellan bekräftelse och förnekelse, erkännelse och dementi. Så går det för folk som betvivlar sin dogm eller tolkar falskt.

117:36

212:76