428. Presenter från idoldyrkare

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/474)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

428 – ´Iyâdh sade:

”När jag var fiende till Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav jag honom en kamelhona i present innan jag konverterade till islam. Han tog inte emot den och sade: ”Jag föraktar avgudadyrkarnas gåvor.”

FÖRKLARING

Denna sägning, som återberättas av ´Iyâdh bin Himâr (radhiya Allâhu ´anh), bevisar att det är otillåtet att mottaga presenter från avgudadyrkare. Det enda undantaget är om mottagandet medför en allmän eller en specifik fördel. I så fall är det tillåtet att ta emot dem, ty Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde också ta emot avgudadyrkarnas presenter om det medförde allmänna eller specifika fördelar.