42. Vilka andra händelser ägde rum det året?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 107-108

Fråga 42: Vilka andra händelser ägde rum det året?

Svar: Det året byggdes moskén, brödraskapet mellan Utvandrarna och Hjälparna stiftades och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) flyttade ihop i Shawwâl, två år efter att han hade gift sig med henne och Sawdah i Makkah. Samma år drabbades Utvandrarna av feber i Madînah varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad att epidemin upphörde i Madînah och hamnade i Djuhfah.