42. Tjugonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

43 – ´Abdullâh bin al-Hârith berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har skapat tre saker med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade paradiset med Sin hand.”1

Berättarkedjan saknar följeslagare.

Hadîthen bevisar att skriften är skapad, det vill säga att Toras skrift är skapad. Det skrivna är däremot Allâhs (´azza wa djall) tal.

1al-Bayhaqî (692) och Abûsh-Shaykh (5/1555).