42. Skillnaden mellan profetens hustrur och slavinnor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 94-96

Denna tolkning går inte heller emot Anas (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

”Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) valde Safiyyah bint Huyayy bland Khaybars fångar, sade följeslagarna: ”Vi vet inte om han har gift sig med henne eller bara förslavat henne. Om han täcker henne är hon hans hustru och om han inte täcker henne är hon hans slavinna.” När det var dags att rida iväg täckte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) henne varvid hon satte sig på kamelen. Då visste de att de var gifta1.”2

Det finns ingen motsägelse mellan hadîthen och min tolkning till versen. Ty hadîthen dementerar inte ytterplagg utan täckelse. Dementerat täckelse fordrar inte dementerat ytterplagg till fullo. Det är också möjligt att dementin åsyftar ytterplagg som täcker ansiktet, vilket nämns konkret i den andra formuleringen:

”Han täckte hennes rygg och ansikte med sin ovandel…”

Denna teori kommer att stärkas framöver. Med hjälp av detta unika drag kunde följeslagarna skilja på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och slavinnor. Det är alltså betydelsen av deras ord:

”Om han täcker henne är hon hans hustru och om han inte täcker henne är hon hans slavinna.”

Det vill säga om han inte täcker hennes ansikte. Det betyder inte att resten av slavinnans kropp ska vara avtäckt. På så vis är hadîthen överensstämmande med versen3.

1I en annan formulering står det:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) täckte henne och lät henne sitta bakom honom. Han täckte hennes rygg och ansikte med sin ovandel och knöt den under hennes ben. Han red med henne och behandlade henne som sina övriga hustrur.”

2al-Bukhârî, Muslim, Ahmad och Ibn Sa´d som står för den andra formuleringen. Ibn-ul-Qayyim utgick från den andra formuleringen i ”Zâd-ul-Ma´âd”. Hadîthen rapporteras också av al-Bayhaqî.

3Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs uttalande i sakfrågan är märkligt. Han sade:

”Täckelse gäller bara fria kvinnor och inte slavinnor. På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans kalifers tid var fria kvinnor täckta medan slavinnor var avtäckta.” (Tafsîr Sûrat-in-Nûr, sid. 56)

Det märkliga är att han tillskriver förloppet profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Det vill säga att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände det. Om det hade funnits ett autentiskt och konkret bevis i sakfrågan skulle det varit tillräckligt nog för att påstå att bara troende kvinnor ska täckas och för mig för att ta tillbaka min åsikt. Men jag ser inte ens någon rapportering i ämnet, än mindre en autentisk sådan. Det yttersta som kan läggas fram är Anas hadîth – mer än så frambringar inte Ibn Taymiyyah – och vid detta lag vet du vad Anas hadîth innehåller – och Allâh vet bättre. För övrigt önskar jag att jag inte behövt behandla slavinnans täckelse ingående då ämnet är irrelevant idag.