42. Sann kärlek till profeten och Salaf

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)
at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 110-111

Alla som beträder dessa förträffliga människors väg tillhör dem och uppstår med dem på Domedagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

En person skall vara med den som han älskar.”1

Den som älskar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och imamerna uppstår med dem. Jag gratulerar dem som följer det utvalda sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dogm och föreskrift och måtte innovatörerna som bestrider Sunnah och Ahl-us-Sunnah förgås!

Det räcker däremot inte att bara hävda kärlek till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och deras efterföljare. Den kärleken måste också styrkas med bevis och belägg. Med andra ord måste dessa människor följas. Ty den som älskar någon följer och rättar sig efter denne. Den som hävdar kärlek till dem och sedan avviker från deras dogm, föreskrift eller metodik talar inte sanning. Detta kriterium nämnde lärde som Ibn Taymiyyah och andra. Så den som påstår att han älskar ett visst folk ska se till att följa det folket så gott han kan. Det bevisar hans kärlek och medför att han uppstår med dem. Skulle man säga sig älska Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samtidigt avvika från hans dogm, föreskrift eller metodik i kallet, får man rannsaka sig själv innan det blir för sent. Som man bäddar får man ligga. Alla brott har sina avlöningar hos Allâh och din Herre är inte orättvis mot någon. Blandning av korrekta och inkorrekta metodiker tyder på brist och måste förhindras. Alla kan utöva Allâhs föreskrift på rätt sätt.

1al-Bukhârî (6168) och Muslim (2640).