42. Qur’ân-läsningen i begravningsbönen

10 – Begravningsbönen

Det är Sunnah att läsa kapitlen ”al-Fâtihah”1 och ett till efteråt2. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste dem lågt efter första Takbîr3.

1Denna åsikt har Imâm ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq samt flera granskare bland senare Hanafiyyah. Kapitelläsningen efteråt är en av Shâfi´iyyahs åsikt och den är korrekt.

2al-Bukhârî, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn-ul-Djârûd. Till skillnad ifrån vad at-Tuwaydjirî sade så är tillägget inte udda. Se förordet.

3an-Nasâ’î och at-Tahâwî med en autentisk berättarkedja.