42. Ovanför tronen och vet allt

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han är ovanför Sin majestätiska tron med Sin essens och överallt med Sin kunskap.

FÖRKLARING

Allâh är ovanför tronen med Sin essens och inte med Sin kunskap, vilket Mu’awwilah påstår när de säger att Allâh är ovanför den med Sin kunskap, förmåga eller makt. Faktum är att Han (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför den med Sin essens. Allâh (ta´âlâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Resningen är en handlingsegenskap till skillnad från högheten som är en essensegenskap. Således nämns resningen i samband med skapandet av himlarna och jorden. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”2

Resningen är alltså en handlingsegenskap som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) beskrivs med när Han vill, medan högheten är en essensegenskap som Han alltid är beskriven med. Frasen:

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”… reste Han sig över tronen.”

nämns på sju platser i Qur’ânen och den nämns alltid likadant. Det bevisar att dess betydelse är en och samma, nämligen höghet och Hans uppstigning över tronen. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

De har fyra betydelser till det:

befästning, upphöjelse och resning

Det dementeras inte;

uppstigning är en fjärde betydelse

Den tolkningen valde Abû ´Ubayd, elev till ash-Shaybânî

han är ju kunnigare om Qur’ânen än en Djahmî

De, till skillnad från Mu´attilah, har alltså fyra betydelser till ordet (الإستواء): befästning, upphöjelse, resning och uppstigning. Djahmiyyah avfärdar högheten och resningen och säger att Allâh är överallt inklusive smutsiga platser och toaletter – fjärran är Allâh från det!

Författaren sade:

”… med Sin essens…”

Det avvisar Mu’awwilah som Ashâ´irah och andra som menar att (الإستواء) innebär maktövertag över tronen.

Trots Allâhs höghet över skapelserna så är Hans kunskap överallt. Han (djalla wa ´alâ) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء

”För Allâh är ingenting dolt vare sig på jorden eller i himlen.”3

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

Han är med er, var ni än befinner er.”4

Det vill säga med Sin kunskap.

Han har höjt Sig över Sin skapelse med Sin essens

och inte en plats på jorden undkommer Hans kunskap

120:5

27:54

33:5

457:4