42. Kunskap om Muhammad obligatorisk

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 57

Vetskap om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är en religiös plikt och ett islamiskt fundament. Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Håll fast vid din kunskap – må Allâh benåda dig – att vi är skyldiga att lära oss fyra frågor:

Den första: Kunskap som är kännedom om Allâh, Hans profet och den islamiska religionen tillsammans med dess bevis.”1

Så som du måste ha kunskap om Allâh måste du likaså ha kunskap om Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och den islamiska religionen tillsammans med dess bevis. Dessa tre grunder kommer alla döda att bli frågade om när de har blivit begravda.

1Thâlathat-ul-Usûl.