42. Förbud mot förislamiska gratulationer

35 – Förbud mot förislamiska gratulationer

Det ska inte sägas:

بالرفاء والبنين

”Må ni uppleva harmoni och söner.”

Så säger folk som inte vet. Frasen härstammar från den förislamiska perioden och har förmenats i flera hadîther. Bland andra berättade al-Hasan:

”´Aqîl bin Abî Tâlib hade gift sig med en kvinna från Djushm. Hans besökare önskade honom harmoni och söner varvid han sade: ”Säg inte så, [Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade det.] De sade: ”Vad ska vi säga, Abû Zayd?” Han sade: ”Säg:

بَارَكَ الله لكم وَبَارَكَ عَلَيْكم

”Må Allâh välsigna er och må Han välsigna er från ovan.”

Så blev vi beordrade.”1

1Ibn Abî Shaybah, ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf”, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, ad-Dârimî, Ibn Abî ´Âsim i ”al-Âhâd”, Abû Bakr ash-Shâfi´î i ”al-Fawâ’id”, Ibn-us-Sunnî, Ibn-ul-A´râbî i ”al-Mu´djam”, al-Bayhaqî, Ahmad och Ibn ´Asâkir. Tillägget rapporteras av ad-Dârimî, Ibn-us-Sunnî och al-Bayhaqî. Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Dess återberättare är pålitliga frånsett att al-Hasan ska inte ha hört från ´Aqîl.”

Några av dagens granskare sade:

”Det uttalandet är bevislöst eftersom al-Hasan hörde till och med från tidigare följeslagare än ´Aqîl.”

Jovars, men al-Hasan – det vill säga al-Basrî – var känd för att bluffa och i denna hadîth konkretiserar han inte att han har hört ´Aqîl säga detta. Alltså är berättarkedjan avbruten. Emellertid återberättar Ahmad den via ett annat håll från ´Aqîl varför den berättarkedjan stärks – och Allâh vet bättre. Med tiden har jag även hittat ett tredje håll hos al-Khatîb i ”al-Muwadhdhih” och Ibn ´Asâkir.