42. Faktorer bakom utökad tro

Tron stiger till följd av flera anledningar däribland:

1 – Kunskap om Allâhs namn och egenskaper. Ju mer vetskap om dem, deras innebörd och deras effekter, desto mer ökar tron på och kärleken och högaktningen till ens Herre.

2 – Begrundan av Allâhs universella och religiösa budskap. Ju mer de begrundas och ju mer deras kolossala förmåga och djupa vishet betraktas, desto mer stiger ens tro och övertygelse.

3 – Lydnad. Tron stiger beroende på handlingens kvalitet, sort och myckenhet. Ju bättre en handling är, desto mer stiger tron. Den goda handlingen beror på uppriktigheten och överensstämmelsen med föreskriften.

Vad berör sorten, så är den obligatoriska bättre än den rekommenderade. Vissa handlingar är viktigare och bättre än andra. Ju bättre en handling är, desto mer stiger tron.

Vad gäller myckenheten, stiger tron ju fler handlingarna är. I och med att handlingarna tillhör tron, är det inte konstigt att den stiger när handlingarna stiger.

4 – Avsaknad av synder utav fruktan för Allâh (´azza wa djall). Ju starkare drift till en synd, desto starkare är tron om synden avstås. Att en person dras starkt till en synd och ändå avstår från den, tyder på hans starka tro och prioritering av Allâhs och Hans sändebuds kärlek framför hans egen drift.