42. Ett äldre barns bortgång är svårare

Dessa hadîther och rapporteringar berör till större del barnet som dör innan puberteten. Däremot upplever föräldrarna en större olycka, sorg och bedrövelse om deras könsmogna och rättfärdiga barn skulle dö än om deras lilla barn skulle dö. Detta gäller i synnerhet om barnet har en utstående kunskap, tillgivenhet till föräldrarna, släktingarna och vännerna eller fina egenskaper och berömvärda handlingar. Hur kan det lilla barnet jämföras med det stora sett till nyttan som föräldrarna och andra drar av det om det stora barnet har den omnämnda beskrivningen? Tvivlar den kloke på att sorgen är större efter det stora barnets bortgång? På så sätt är även belöningen större i detta fall.