42. Erinran i samband med sittning

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 109-111

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

177 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som sitter i en sittning och snackar mycket och säger innan han reser sig från sin sittning:

سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

”Fri är Du från brister och Du är lovprisad. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Du. Jag ber Dig om förlåtelse och ångrar mig inför Dig.”

får sina synder från sin sittning strukna av Allâh.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”1

178 – I en annan hadîth står det:

”Om det är en bra sittning blir det som dess stämpel. Och om det är en blandad sittning blir det dess soning.”2

179 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen folksamling reser sig upp från en sittning utan att ha nämnt Allâh (ta´âlâ) däri, utan att det är som om de reser sig upp från ett åsnekadaver. Det är en förlust för dem.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och andra3.

180 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Sällan reste sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp från en sittning utan att han bad följande böner för sina följeslagare:

اللهُمَّ اقسم لَنَا من خَشْيَتِكَ ما تَحولُ به بيننا وبينَ مَعَاصيك وَمن طَاعَتكَ ما تُبَلِّغُنَا به جَنَّتَك وَمِنَ الْيقين ما تَهُوِّن به عَلَيْنَا مصائِبَ الدُّنْيا اللهُمَّ مُتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا واجْعَلْهُ الوارثَ مِنَّا واجْعَلْ ثَأْرَنَا على مَنْ ظَلَمَنَا وانْصُرْنَا على منْ عَادَانا وَلاَ تَجْعَل مُصِيبتنَا في ديننا وَلاَ تَجْعَل الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مبلَغَ عِلْمِنَا وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا من لا يَرْحَمُنَا

”Allâh! Låt oss ta den del av fruktan för Dig som hindrar oss från att trotsa Dig, och av lydnaden till Dig som tar oss till Ditt paradis och av övertygelsen som underlättar för oss olyckorna i detta liv. Allâh! Låt oss njuta av vår hörsel, syn och styrka så länge Du låter oss leva. Låt dem förbli med oss4. Låt oss hämnas på dem som behandlar oss orättvist. Hjälp oss mot dem som är våra fiender. Låt inte våra olyckor drabba vår religion. Låt inte detta liv vara vårt största bekymmer eller det yttersta av vår kunskap. Låt inte dem som inte benådar oss ta makten över oss.”

at-Tirmidhî sade:

”Berättarkedjan är god.”5

1Det stämmer.

2Rapporterad av an-Nasâ’î i ”´Amal-ul-Yawm wal-Laylah”, at-Tabarânî och al-Hâkim. al-Hâkim autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî, vilket är korrekt.

3Däribland al-Hâkim som autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî, vilket är korrekt.

4Det vill säga sunda och friska till dess att vi dör.

5Det stämmer. Rapporterad av Ibn-us-Sunnî via an-Nasâ’î i ”´Amal-ul-Yawm wal-Laylah” och al-Hâkim, som sade att den är autentisk enligt al-Bukhârîs villkor och fick medhåll av adh-Dhahabî.