42. De osanningsenligas bevis är svaga

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 50

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Men om du vänder dig till Allâh och lyssnar till Hans argument och Hans klargörning, kommer du varken att frukta eller sörja.

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

”Djävulens list är svaghet.”1

FÖRKLARING

Härmed vill författaren (rahimahullâh) ge kurage till den som vänder sig till Allâh (ta´âlâ) och känner till sanningen, att han inte skall frukta de osanningsenligas bevis. Det rör sig endast om svaga bevis och Djävulens list. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

”Djävulens list är svaghet.”

14:76