42. Bevis för Allâhs fingrar

42 – Abû Muhammad Yahyâ bin Muhammad bin Sâ´id dikterade för oss: Fudhayl bin ´Iyâdh berättade för oss, från Sulaymân (bin al-A´mash), från Abû Sufyân, från Anas bin Mâlik som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga: ”Du som vrider på hjärtan! Stadga mitt hjärta på Din religion.” De sade: ”Allâhs sändebud! Fruktar du för oss efter att vi har trott på dig och övertygats av ditt budskap till oss?” Han sade: ”Vad vet jag? Skapelsernas hjärtan är mellan två av Allâhs (´azza wa djall) fingrar.”