42. Ber, fastar och hädar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 107

På samma sätt nämner de lärde att den person som godtar islam och sedan hamnar i hädelse, hädar ehuru han ber, fastar och uttalar trosbekännelsen. Så om en person ber och fastar och förtalar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hädar han ehuru han ber och fastar.

Detsamma gäller den som säger att fastan inte är obligatorisk.

Den som förlovar otukt hädar.

Den som förlovar sprit hädar ehuru han ber, fastar och uttalar trosbekännelsen.

Detsamma gäller den som trampar på Qur’ânen, förnedrar den, slår på den eller smutsar ned den med urin i förnedrande syfte.

Detsamma gäller den som förlovar äktenskap med syster eller dotter – han hädar ehuru han uttalar trosbekännelsen.

Detsamma säger de om den person som hänger sig åt andra än Allâh och dyrkar solen, månen, statyer, ´Alî, Fâtimah, al-Husayn, ´Abdul-Qâdir, al-Badawî eller andra. Han hädar ehuru han ber, fastar och uttalar trosbekännelsen.