42. Anses personen som motsäger Ahl-us-Sunnah inom en dogmatisk fråga uteslutas från dem?

Fråga 42: Anses personen som motsäger den räddade och stödda gruppen inom kärleken och hatet för Allâhs sak och lydnaden till makthavarna så länge de inte befaller synd uteslutas från den om han håller med den om alla andra dogmatiska frågor?

Svar: Ja. Om han motsäger dem inom något och håller med dem om något annat, så är han inte från dem inom det som han motsäger dem till skillnad från det som han håller med dem. En sådan person ligger mycket risigt till och riskerar att hamna under hadîthen:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.”

Han kan hamna i Elden på grund av den motsägelsen. Det spelar ingen roll att det bara rör sig om en enda dogmatisk motsägelse. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Alla skall de till Elden bortsett från en.”

betyder inte att alla är otrogna som kommer att förbli i Elden. De kommer att inträda i Elden utmed sina motsägelser. Ibland utesluter en motsägelse dess utövare ur religionen och ibland gör den inte det.