42. Allt i Qur’ânen och Sunnah måste betros

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 50-51

Det ska tolkas i enlighet med Allâhs (ta´âlâ) vilja och kunskap, vilka framgår i Qur’ânen och autentisk Sunnah. Allt som står i Qur’ânen måste betros. All Sunnah från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste betros. Allt däri måste tolkas på rätt sätt, utan förvrängning eller förnekelse. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tolkar inte Qur’ânen och Sunnah på falska vis, de fastställer inga bevis utan förståelse av Qur’ânen och Sunnah. Därför sade författaren (rahimahullâh):

Den ende som förskonar sin religion är han som underkastar sig Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och refererar allt han finner oklart till den som äger kunskap.”

Det vill säga tror på allt som Han har uppenbarat på rätt sätt och följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), bekräftar allt han har sagt, uppfyller hans påbud och undviker hans förbud. Ty Qur’ânen innehåller såväl tydliga verser som mindre tydliga verser. De tydliga är uppenbara och de mindre tydliga har bara de lärde kunskap om. I vissa fall är det bara Allâh som har kunskap om det mindre tydliga. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah refererar det mindre tydliga till vetare och talar inte om Allâh (tabârak wa ta´âlâ) utan kunskap. Således sade Allâh (ta´âlâ):

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre klara. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Allâh. – De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på detta; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke åt detta utom de som har förstånd.”1

Det mindre tydliga kan delas upp i två kategorier:

1 – Det som de lärde med fast och djupt rotad kunskap känner.

2 – Det som bara Allâh (tabârak wa ta´âlâ) känner, liksom Hans essens beskaffenhet, Hans egenskapers beskaffenhet, paradisets beskaffenhet och helvetets beskaffenhet. Sådant vet bara Allâh (´azza wa djall). Ahl-us-Sunnah saknar kunskap om deras beskaffenhet men inte om deras betydelse. Betydelsen är ju klar och tydlig.

13:7