42. Allt i Qur’ânen och Sunnah är sant

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 67-69

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Mudjâhid sade:

”Jag läste upp hela Qur’ânen tre gånger för Ibn ´Abbâs; jag stannade efter varje vers för att fråga honom om den.”

ash-Sha´bî sade:

”Ingen innoverar en innovation utan att den klargörs i Qur’ânen.”

Masrûq:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare blev inte frågade om något utan att dess kunskap stod i Qur’ânen. Dock har vår kunskap inte nått upp till det.”

Sakfrågan har högt i tak och har förklarats ingående på andra platser. Poängen är upplysning om osunda dogmers fundament som har fordrat avvikelse från kunskap om och tro på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. För om inte sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begrep Qur’ânen som uppenbarades för honom, och om inte Djibrîl begrep de övriga uppenbarelserna, kan Qur’ânen inte anses utgöra någon vägledning eller något klargörande för människorna.

KOMMENTARER

Poängen här är att klargöra osunda dogmer som besitts av skolastiker, kättare och filosofer, liksom de tre föregående målgrupperna och andra som talar om religionens grunder utan kunskap. Författaren vill visa hur osund deras dogm är och att bara de sanningsenliga har rätt då de betror att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade sin Herres budskap, inte talade efter egen drift och att han var den kunnigaste människan om Allâh (djalla wa ´alâ). Han visste betydelsen av det som han underrättade om sin Herre, och han förkunnade Allâhs skrift och sin Sunnah till samfundet. Samfundet är skyldigt att bekräfta, betro och underordna sig allt det. Därtill är det obligatoriskt att förkasta alla osunda dogmer från kättare, vilsna skolastiker och Sûfiyyah. Deras vilsna ideologier ska bara ignoreras. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

Vid den sjunkande stjärnan! Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift – det är bara en uppenbarelse som uppenbaras.”1

Allt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om sin Herre och allt som är autentiskt återberättat från honom är sant, ehuru dessa vilsna människor är okunniga om det. Allt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om sin Herres namn och egenskaper är sant; det tillkommer Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) fullkomlighet och ingen skapelse liknar Honom (subhânahu wa ta´âlâ). Detsamma kan sägas om allt som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om paradiset och helvetet och allt vad de innebär – allt är sant. Oavsett om det är Allâh eller profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som berättar om det, är det obligatoriskt att anamma och bekräfta det och förkasta alla vilsna och avvikande teorier.

153:1-4