42. al-Qummîs nionde förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade när han förklarade versen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

”Troende! Ge er hän i hel och full underkastelse.”1

”Det vill säga de Troendes ledares ledarskap.”2

Till denne Bâtinî säger vi att i den här versen befaller Allâh de troende praktisera samtliga föreskrifter i tron och islam. Dock har denne Bâtinî likviderat versens betydelse med sin tolkning. Var är tron på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Var är verkställandet av islams föreskrifter?

12:208

2Tafsîr al-Qummî.