41. Trettionionde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

39 – Muhammad underrättade oss: Hamad underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Abû ´Amr bin Hamdân berättade för oss: al-Hasan bin Sufyân berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Umar bin Abân berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh, från Yazîd bin al-Asamm, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Alltsedan ängeln med hornet anförtroddes det har han inte slutat titta mot tronen utav rädsla för att få order innan han hinner blinka tillbaka. Hans ögon lyser med två stjärnors glans.”1

1al-Hâkim (4/559) som sade:

”Hadîthens berättarkedja är autentisk.”

Han fick medhåll av adh-Dhahabî som lade till:

”Den är i enlighet med Muslims villkor.”